top of page
Sök
  • ProsonaGruppen

Styrelsens ambitioner 2023

Vi har förmånen att ha en aktiv användarförening som består av alla kommuner och kommunförbund/bolag som använder Castor. Föreningens syfte är att bevaka medlemmarnas intressen och gemensamt utveckla Castor i samarbete med oss på Prosona. Det gör vi framför allt i dialog med föreningens styrelse som på olika sätt tar tillvara medlemmarnas idéer och önskemål om förbättringar av Castor. Ny styrelse för användarföreningen valdes i höstas. Vi har träffat ordförande och vice ordförande för en pratstund om föreningen och styrelsens vision framöver.

Hej Daniel och Tuuli, vad är era roller inom styrelsen för användarföreningen? Daniel Ordförande: Min roll som ordförande gentemot resterande styrelsemedlemmar är att jag är sammankallande till mötena. Styrelsen kan ses lite som kommunikationsröret mellan kollektivet och kunder. Vi ska initiera gemensamma projekt som är viktiga för medlemmarna och hjälpa till i Prosonas prioritering där det finns gemensamma intressen. Vi lägger även stor vikt vid att se till att det sker samverkan mellan medlemskommunerna.

Tuuli Vice Ordförande: Som vice-ordförande stöttar jag ordförande att driva arbetet i föreningen. Till vardags jobbar jag i Södertälje kommun och har arbetat många år med

systemansvar och verksamhetsutveckling. Jag har min bakgrund i VA-frågor och handläggning inom miljökontor. Det gör det väldigt gynnsamt för min roll i styrelsen att känna till det arbete som görs genom Castor gällande handläggning.

Förutom det skulle jag se mig själv som väldigt driven med många idéer, vilket gör att jag har lätt för att se utvecklingsmöjligheter. Att få jobba med de frågor jag arbetat med kopplat till utveckling är väldigt roligt.

Tuuli, hur är din relation till Castor? Vi har haft Castor sedan 2018 och jag var tidigt intresserad av att vara med i styrelsen för att kunna påverka och ta del av hur andra använder systemet. I Södertälje har vi i det stora hela upp mot hundra användare i Castorsystemet.

Jag tycker om Castor som system och tycker det fungerar bra, även om alla system har utvecklingsmöjligheter. Vi ser självklart hur mycket som sker inom digitalisering och hur det utvecklats under de senaste åren som vi har haft Castor. Det påverkar hur man använder systemet, hur man hanterar ärenden och behovet av automatisering osv.

Vad är era och styrelsens ambitioner med föreningen under 2023 och framåt? Daniel: Styrelsen kommer ha några prioriterade områden det här året och bevaka tidigare uppdrag. Till exempel se till att den kravspecifikation som gjorts kring e-arkiv tillvaratas i kommande utveckling.

Därtill har kommunerna myndighetskrav som vi måste se till att vi lever upp till, där har vi t ex projektet FörRätt. Men vi har också andra projekt som ”små avlopp” som vi ska ta hand om. Men med utgångspunkt att vi är en förening och vi vill därför att föreningslivet ska främjas. Det har bidragit till att vi har ett initiativ att få till samverkansgrupper, något som fortfarande är på ritbordet. Vi jobbar nu med former för grupperna, vad vi kommer att kalla det får vi se men vi ska ̈stöta och blöta ̈ det kommande tid för att vara färdiga med det under året.

Och vad har detta med utveckling att göra? Jo, Castors utveckling måste utgå från medlemmarnas behov och för att kunna ta tillvara detta måste vi ha en livaktig förening. Vi måste få upp önskemålen på bordet för att kunna jobba med dem. Utifrån det har vi först arbetat med vilka forum vi ska använda t ex har vi anledning att vidareutveckla vår webbplats.

För drygt ett år sedan pratade vi med dig Daniel om ̈Kommun-Tinder ̈ som en idé för att lättare matcha olika kommuners gemensamma behov och kunna dra nytta av varandra. Hur har utvecklingen sett ut där och hur hör det ihop med det projekt du pratar om ovan? Daniel: Kommun-Tinder handlade om att i enkätform undersöka kommunernas nuläge, vad förhåller man sig med, hur ser systemfloran ut och vad är viktigt här och nu för kommunerna. Tanken är att nästa steg blir de här samverkansgrupperna.

Tuuli: Vi vet att man i kommunerna jobbar på olika sätt i systemet och i dessa grupper kommer vi kunna ha möjligheten att ge varandra tips och utvecklingsidéer. I dagsläget kan det vara svårt för oss som kommunmedlemmar och kommuner att känna till vad andras önskemål mer specifikt är.

Daniel: Jag håller helt med och tycker Tuuli sätter fingret på något väldigt viktigt där om att lyfta fram behovet, vi jobbar väldigt olika för att vi är olika organisationer. Även om vi utgår från samma lagstiftning gör vi olika avvägningar inom den. Det blir bättre gentemot leverantörer om vi har en gemensam bild om hur våra ärenden ska tas hand om.

I nuläget hör vi allt mer om FörRätt från Prosona och er kunder, vill ni förklara hur detta hör ihop med användarföreningen och ert arbete med digitalisering? Daniel: FörRätt är i grund och botten en ändring i lagstiftningen kring klassificeringar för livsmedelsverksamheter. Detta har lett till att det skapats en standard för hur e-tjänster ska se ut på området och hur de måste fungera för verksamhetsstödet. Utifrån dessa specifikationer ska det därför fungera likartat för samtliga livsmedelsverksamheter och handlar om att användarupplevelsen ska vara densamma i till exempel Huddinge som Södertälje.

Tuuli: De specifikationer kring FörRätt som tagits fram har inte vi som användarförening någon påverkan i utan har tagit fram av Livsmedelsverket. Nu när FörRätt-produkterna har börjat installeras i Castorkommunerna kommer det däremot att behövas ett forum för små justeringar med mera så att arbetet blir praktiskt genomförbart. Det är där vi som användarförening kommer in och vårt uppdrag i styrelsen att kunna skapa ett sådant forum, för att tillsammans bidra till ännu bättre samverkan och utveckling efter behov.


Läs vår tidigare intervju med styrelsen för att få känslan för deras utveckling och mål: https://www.prosona.se/post/kommun-kommun-3

138 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page