top of page

ÖNSKEMÅL/FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Vad är ett önskemål/förbättringsförslag?
En förändring som gynnar produkten samt resterande kunder t ex:

- Konkret förändring/förbättring

- Förenklade arbetsprocesser

Fyll i nedanstående formulär med tydlig beskrivning på
ditt önskemål och skicka in till oss.
Välj kategori
Finns lagstiftning och tvingande myndighetsrapportering?
Ladda upp fil

TACK FÖR DITT BIDRAG!

bottom of page