top of page

Castor - en komplett systemlösning

"Castor" är förmodligen Sveriges mest kompletta systemlösning för kommunal ärendehantering. Vi tillhandahåller utbildning, support och konsulttjänster för en effektiv kommunal verksamhet.

Allt vårt arbete bygger på ett nära samarbete med kunder och partners. Våra systemlösningar har högsta tekniska nivå och är öppna för att kopplas samman med andra system. Med årtionden av verksamhets-kunskap vet vi att användarvänlighet bygger på enkelhet vilket indirekt ger verksamhetsnytta. Det är alltid nyttan av något som skapar konkurrensfördelar, tidsbesparingar, effektiva medarbetare och inte minst nöjda medborgare 

Ärende och dokumenthantering

Castor är ett digitalt verktyg som gör pappershantering och arkivering till ett minne blott.

Med Castor slipper du processer som annars tar både tid och energi. Tydlighet, pålitlighet och användarvänligt är våra ledord när vi utvecklar. Och det bästa? Du kan ägna tiden åt det du är bra på och låta Castor sköta många rutiner. 

E-tjänster

För kommuner där målet är att komma igång med e-tjänster och skapa en modern mötesplats för medborgarna där all kommunikation med kommun och statliga myndigheter sker inom ramen för en digital myndighet, så har vi ett färdigt paket.

Verksamhetsmoduler

Med konceptet

e-kommun erbjuder

vi högeffektiv medborgarservice åt svenska kommuner dygnet runt

Castor är moduluppbyggt och dynamiskt för att anpassas till olika verksamheter. Castor uppfyller behovet av att kunna hantera många typer av ärenden, allt från komplexa fastighetsrelaterade objekt till enklare ärenden.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Du når oss enklast via e-post eller telefon.

bottom of page