top of page

Miljö

När det kommer till miljöverksamheter är Castor en pålitlig medhjälpare. I känsliga frågor som tillsynsverksamhet och miljöövervakning har Castor register som hanterar allt ifrån radonmätningar till läkemedel. Och för tillsynsbesök går det att skapa checklistor till samtliga register.

Moduler som ingår
 • Livsmedel

 • Dricksvatten

 • Lantbruk

 • Hälsoskydd

 • Miljötillsyn

 • F-gas

 • Radon

 • Enskilda avlopp

 • Naturvård

 • Cisterner

 • Mark

 • Sjöar

 • Folköl, Tobak och Läkemedel

 • Värmepumpar

 • Vindkraft

Ringmönster_genomskinlig.gif.gif
bottom of page