Miljö

När det kommer till miljöverksamheter är Castor en pålitlig medhjälpare. I känsliga frågor som tillsynsverksamhet och miljöövervakning har Castor register som hanterar allt ifrån radonmätningar till läkemedel. Och för tillsynsbesök går det att skapa checklistor till samtliga register.

Moduler som ingår
 • Livsmedel

 • Dricksvatten

 • Lantbruk

 • Hälsoskydd

 • Miljötillsyn

 • F-gas

 • Radon

 • Enskilda avlopp

 • Naturvård

 • Cisterner

 • Mark

 • Sjöar

 • Folköl, Tobak och Läkemedel

 • Värmepumpar

 • Vindkraft

Adress Rosenforsvägen 1, Skogstorp   

Tel 016-15 04 30   

E-post info@prosona.se   

 • Facebook
 • Instagram