top of page
Sök
  • ProsonaGruppen

Kommun + kommun = <3

Uppdaterat: 8 apr. 2022

Nytt år och nya planer. Benjamin Bergkvist, ordförande i Användarföreningen och vice ordförande Daniel Lindgren-Elg berättar om pågående projekt och arbete i styrelsen som pågår just nu. Bland annat det spännande projektet med Kommun-Tinder, där användarföreningen kartlägger Castorkommuner som matchar varandra.
Användarträff 2022


Benjamin Bergkvist

Benjamin: Under 2020-2021 har det varit stort fokus på digitalisering och pandemi. Nu har vi förhoppningsvis tagit oss igenom Covid-19 och lägger riktningen på ”post pandemi” och blickar framåt. Vi kommer därför planera för en fysisk användarträff till hösten och förhoppningsvis ska vi kunna genomföra träffen den 17-18 nov (planerat datum).Daniel Lindgren-Elg

Daniel: Under mötet i höstas var det flera som tyckte det var bra att träffen var digital och det tar vi självklart till oss. Därför kommer vi överväga att träffen även sänds digitalt eller erbjuds som en hybrid mellan digitalt och fysiskt möte. Utgångspunkten är dock att vi ses på plats.Kommun-Tinder

Benjamin: Under användarträffen i höstas berättade vi om vår idé med ”Kommun-Tinder”. Idén är att det ska vara lätt att göra en ”matchmaking” kommuner emellan. Framför allt för att hitta likheter och gemensamma behov vad gäller utveckling med mera. Ofta finns det andra kommuner som står eller har stått inför samma frågeställning och då är det bra om vi kan matcha ihop dem så de kan stödja varandra. Det har skickats ut ett underlag där medlemmarna fått fylla i olika uppgifter och det kommer att publiceras på hemsidan framöver. Nu kan vi bland annat se vilka karttjänster som är kopplade till Castor eller ekonomikopplingar som finns. Ser vi exempelvis att två kommuner har liknande kopplingar där en av dem har problem av något slag så kan vi enkelt koppla ihop dem så de kan hämta kunskap av varandra.


Daniel: Precis som Benjamin sa kan det underlag vi nu har fått in ger oss förutsättningar att matcha ihop olika medlemmar med varandra, vilket i sin tur leder till en fördjupad samverkan. Prosona kommer också få ta del av detta, vilket vi hoppas leder till att det blir lättare för dem att se var man ska lägga fokus när det gäller utveckling och förbättring. Det kommer sedan vara viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla detta ”Kommun Tinder” aktuellt och uppdaterat.


I dagsläget har vi fått svar från 32 olika kommuner och önskar förstås att resterande också hör av sig så vi kan få en komplett lista. Vi har nyligen skickat ut en påminnelse till dem det berör.Fortsatt digitalisering

Daniel: Vi ser framöver att nationella digitaliseringsalternativ kommer vara högaktuellt. Inte minst projektet ”förrätt” som är ett samarbete mellan Livsmedelsverket, Tillväxtverket samt kommuner i landet. Här finns även DIGG (Digitaliseringsmyndigheten) med och samverkar i bakgrunden för att sätta en norm i hur liknande projekt ska bedrivas framöver - vilket är intressant. Det är både e-tjänsteleverantörer och leverantörer av verksamhetssystem involverade.


Projektet syftar till att skapa en standard för E-tjänster vid livsmedelsregistrering. Vi kommer bland annat behöva ha en koppling till verksamt.se och sedan ska varje kommun ha sin instans för att lägga upp sin egen e-tjänst utifrån denna standard. Då förutsätter man vissa detaljer som till exempel SSBTGU - att man har en koppling till Bolagsverket och Skatteverket. Det förutsätts också en koppling till objektuppgifter i Castor.


Benjamin: Jag kan tillägga att jag själv deltar i referensgruppen i förrättsprojektet. Ett annat område som är aktuellt nu och framöver är hur vi kan dela data på ett säkert sätt. Vi ser hur IMY är aktivt och att flera organisationer har fått böter för felaktig personuppgiftshantering. 

Är du nyfiken på någon kommun? Har du en nyhet du vill berätta?

Skicka in dina tips till helena.mattsson@prosona.se

 

162 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page