top of page
Sök
  • ProsonaGruppen

FörRätt effektiviserar livsmedelsverksamheter!

Säg Hej då till tillsynsskuld i och med FörRätt

Per Nordenbris, verksamhetskonsult på Prosona, har lång och gedigen erfarenhet inom livsmedelsbranschen samt från kommunal verksamhet. Per berättar här om den nya riskklassificeringen av livsmedelsverksamheter och projektet FörRätt som nu har blivit verklighet hos många kommuner.


Vad innebär FörRätt som E-tjänst?

Per: FörRätt som E-tjänst är en ny form av riskklassning för livsmedelsverksamheter och handlar om att samla in metadata

Den som bedriver en livsmedelsverksamhet, kommun eller privatperson, är skyldiga att låta sig granskas av en myndighet och särskild data ska rapporteras vidare gällande livsmedelsverksamheten till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket behöver få information om hur verksamheten fungerar och på vilket sätt livsmedlet hanteras. Denna data rapporterar sedan Livsmedelsverket vidare in till EU-kommissionen som in sin tur kontrollerar så att alla medlemsländer inom EU har ett väl fungerande system för kontroll av livsmedelsverksamheter.


EU-kommissionen har inte varit nöjd med den data de fått genom Sveriges inrapporteringar och har därför efterfrågat en mer detaljerad rapportering. Utifrån deras krav så har nu FörRätt tagit form med sin nya klassificeringsmodell och ett nytt rapporteringsformulär samt en E-tjänst som ska underlätta för verksamhetsutövarna att beskriva alla moment som finns i verksamheten på ett enklare sätt.

Vad kommer denna nya klassificering att erbjuda för effektivisering?

Per: Jo! Varje livsmedelsverksamhet som ingår i någon typ av klassificering kräver att kommunen kommer och genomför tillsyn. Hur frekvent denna tillsyn bör ske beror på hur den specifika verksamheten är klassificerad. Tillsyn kan vara allt mellan 1 gång vartannat år och 2–3 gånger per år. Detta beräknas till mängder av timmar som myndigheten ska lägga på kontroll hos verksamheten.


Tidigare typ av riskklassificering har inneburit att man fått en schablons-kontrolltid där det i vissa fall varit omotiverat mycket tillsynstid. I vissa fall har kontrollmyndigheten inte haft tillräckligt med personal för att genomföra den inklassade kontrolltiden på. Detta har inneburit att tillsynsmyndigheten fått en tillsynsskuld kopplad till budgeterat kontrollår då man redan har debiterat varje verksamhetsutövare för den beräknade mängden kontrolltid.


Den nya klassificeringen, med en bättre beräkning på frekvensen av tillsyn, kommer kunna effektivisera och gynna både verksamheter och kommuner!

I stället för fler korta besök varje år där verksamheten har betalat på årsbasis kan nu kommunen samla tiden för tillsyn till endast ett besök där verksamheten debiteras i efterhand, vilket är mycket mer optimalt. Detta möjliggör för verksamheter att spara pengar på all den tid som kommunen inte haft möjlighet att utföra tillsyn på.


En kommun som har använt FörRätt och själva fått erfara dess effektivisering är Alvesta kommun

Vi har fått en liten pratstund med Marie-Louise Nilsson, livsmedelsinspektör på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg- och miljö i Alvesta kommun.


Berätta er erfarenhet av FörRätt och hur den har påverkat eran ärendehantering:

Marie-Louise: FörRätt har gjort stor skillnad för vårt arbetssätt. Vi använder oss av den interna manuella riskklassningen som har fungerat smidigt. Vi förstod att det skulle bli mycket arbete så vi bestämde oss tidigt för att göra riskklassningen tillsammans med företagen, ofta på plats i samband med inspektion.


Vi lade upp ett ärende på varje objekt och skickade ut informationsbrev till alla verksamheter i början av året. Ingen har ifrågasatt omklassningen och alla verksamheter har ställt upp på antingen samtal vid bokade inspektioner, teamsmöten eller telefon. De har haft och har stort förtroende för oss, vårt omdöme och arbetssätt.


Efterhandsdebitering startade vi med förra året och på våra 170 livsmedelsverksamheter samt ca 30 dricksvattenverksamheter har vi endast fått ett enda överklagande på fakturan. Vi använder oss av de manualer och instruktioner som vi fått från Prosona och när det har funnits utmaningar har vi fått god hjälp från supporten. Vi vet inte de exakta vinsterna ekonomiskt ännu, men vi ser att det kommer göra skillnad.

Bild från vänster: Maja Tot, Marie-Louise Nilsson och Josef Larsson Alvesta kommun


120 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page