top of page
Sök
  • ProsonaGruppen

Lunicore hjälper oss effektivisera

Ett viktigt arbete för Prosona är att hålla Castor uppdaterat och utveckla systemet utefter de lagkrav som ställs, säkerhet och självklart andra förändringar som sker. Samtidigt är det också ytterst viktigt att ta hand om alla de önskemål som kommer in från våra användare och hitta ett bra flöde för att hantera detta. Därför har vi anlitat Lunicore – Sveriges ledande studentkonsultbolag.


Robert Hofstedt, managementkonsult på Lunicore

Hej Robert. Du sitter som managementkonsult på Lunicore. Berätta mer om er verksamhet.

Robert: Jag jobbar 10 tim per vecka som managementkonsult under mina studier med miljöstrategiska uppdrag. Utöver det har Lunicore ytterligare tre verksamhetsområden inom IT, analytics och kommunikation. Lunicore är ett aktiebolag drivet av studenter med Lunds universitet som majoritetsägare. Vi består av ca 70 medarbetare med tillsammans över 50 olika utbildningsinriktningar och har en ledning som hjälper till att förmedla nya projekt till oss studenter att arbeta med. Företaget startades av studenter som insåg att studenter behövde ett led mellan studievärlden ut och arbetsvärlden. Det viktigaste inom Lunicore är det tvärvetenskapliga med olika utbildningar. Ett exempel är att jag under mitt förra projekt arbetade tillsammans med ingenjörer som är duktiga på de sakliga frågorna kring det tekniska i produktutveckling och jag bidrog med min kunskap från den sociologiska kunskapen.


Du har ett pågående uppdrag att intervjua oss medarbetare på Prosona. Berätta vad det är du gör.

Robert: Just nu samlar jag kunskap om hur medarbetarnas arbetsprocesser på Prosona är idag. Bland annat om hur er kommunikation med kunder är idag angående just önskemål. Hur de tas emot, hanteras och slutförs för att kunna hitta en struktur på hur det kan se ut i framtiden. Jag är snart klar med dessa intervjuer och ska sedan göra samma sak med några medlemmar i användarföreningens styrelse.


Vad händer efteråt?

Robert: Jag kommer skriva ihop en nulägesanalys om hur situationen är idag och vilka era styrkor är. Jag kommer analysera detta för att senare i projektet kunna gå mot användarföreningen och se hur de vill ha önskemålshanteringen utifrån ett kundperspektiv.


Hur lång tid kommer detta uppdrag att pågå?

Robert: Mitt projekt ska vara klart i augusti och jag presenterar då ett förslag för Prosonas ledningsgrupp. Utifrån det är målet att hitta en struktur att jobba efter för att få en effektiv lösning ur både er och kundernas synpunkter och processer.


Har du jobbat med liknande projekt tidigare?

Robert: Jag har tidigare jobbat med verksamhetsutveckling och miljöstrategiska projekt. Så jag har inte jobbat med just detta. Den utbildning jag går är ”service management” som är en utbildning på 3 år. Jag är just nu inne på andra året och fokus ligger mycket på servicehantering, så arbetsmiljön ska bli bra för alla parter. Jag tar mycket lärdom från den litteratur jag har i min utbildning. Vi är inte ett seniort företag utan vi lär oss hela tiden och tar mycket från den senaste vetenskapen. Det är precis det Lunicore är till för. Att vi hungriga studenter löser alla slags projekt tillsammans och tar lärdom av det.


Du både studerar och arbetar. Får du något ledigt i sommar?

Robert: Jo jag får två veckor ledighet. Då ska jag ta det lugnt och hämta ny kraft inför hösten. Jag kommer ursprungligen från Katrineholm och sitter faktiskt där just nu. Annars bor jag i Lund och studerar på Campus Helsingborg som är en del av Lunds universitet.Bild från Stora Fiskaregatan i Lund

167 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page