david-becker-58X3XfxxevU-unsplash_edited

ANVÄNDARFÖRENINGEN CASTOR

Användarföreningen är till för alla kommuner och kommunförbund som använder Castor. Föreningens syfte är att bevaka medlemmarnas intressen och gemensamt utveckla Castor i samarbete med leverantören.

Välkommen till webbplatsen för användarföreningen Castor!

 

Alla Castor-kommuner och -förbund är medlemmar i användarföreningen. Föreningen består av personer från kommuner som själva handlägger i Castor och har en fördjupad förståelse för kommunal verksamhet med dess specifika utmaningar. Vi i användarföreningen fungerar som ett stöd för våra medlemmar och bidrar till utveckling av Castor för nutida och framtida utmaningar.

Vill du komma i kontakt med oss? Här hittar du våra adresser.

Forest Scene

ANVÄNDARTRÄFF
& ÅRSMÖTE

18-19 NOVEMBER 2021

Nedan kan du ladda ner en PDF på schemat för de båda dagarna samt dagordningen till årsmötet.

Varmt välkommen! Ingen föranmälan behövs.

TORSDAG 18/11 Länk till Teams-mötet

FREDAG 19/11 Länk till Teams-mötet

Här kan du ladda ner schema för båda dagarna samt dagordning till årsmötet

Verksamhetsplan

Verksamhet som ska utföras enligt stadgarna

Samla och prioritera medlemmarnas idéer och önskemål om förbättringar av Castor

 • Förvalta föreningens tillgångar

 • Övervaka att medlemmarnas intressen tas tillvara på bästa sätt

Prioritering

Föreningen förordar att utveckling av systemet sker utifrån prioriteringsordningen:

 1. Lagstiftning

 2. Myndighetsrapportering

 3. Utvecklingsinsatser som prioriteras högt av medlemmarna

 4. Enkla åtgärder (låg insats)

 5. Effektivare arbetssätt (processer)

 6. Avvaktar (utifrån resurser och externa faktorer)

 7. Lågt prioriterat (liten effekt utifrån insats)

 8. Ej aktuellt/prioriterat

 

Verksamhetsplanen i sin helhet kan du ladda ner här.

Affärsmöte
Nätverkande

En del kommuner ingår i mindre samverkansgrupper i syfte att utbyta erfarenheter och utveckla gemensamt arbetssätt i Castor.

 

Lokala nätverk som vi känner till:

 • Miljösamverkan Stockholm (Ekerö, Huddinge, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Upplands-Bro, Värmdö)

 • Nätverk väst (Ale, Skövde, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg)

 

Kontakta oss gärna om du känner till fler lokala nätverk.

Du hittar våra e-postadresser här.

Användarföreningen-logo.gif

SENASTE NYTT

2021-11-08 Länk till användarträff och årsmöte hittar du här intill på sidan. Välkommen att deltaga.

 

2021-09-08 Under senaste "morgonfika"-mötet presenterades arbetet med gallring- och e-arkivfunktioner. Ni hittar kontaktuppgifter till projektgruppen här.

 

Nästa planerade datum för "morgonfika"är:

 • 8 december

Du kan anmäla dig till kommande möte här.

STYRELSEN

Användarföreningens styrelse har vanligtvis fyra styrelsemöten om året förlagda ute i medlemskommunerna. Under åren 2020-2021 har styrelsemöten skett digitalt.

 

Här hittar du föreningens styrelsemedlemmar.

Ordförande
har ordet!

Läs mer här!

FACEBOOK

Användarföreningen Castor har en Facebook-sida med olika diskussionsgrupper du kan gå med i. Passa på att dela med dig goda idéer eller ställa frågor till andra medlemmar. Du hittar följande temagrupper:

Allmänt om Castor

Castor för Miljö

Castor för systemadministratörer

Castor bygg

Symbol utveckling.jpg

HAR DU ETT UTVECKLINGSFÖRSLAG?

För att kunna förstå och prioritera alla bra förslag på utveckling av systemet Castor är det bra om ni beskriver ert förslag och vilken nytta förändringen skulle göra.

Ni får gärna använda mallen här.

 

Här kan du läsa mer om projektplanen eller ladda ner en PDF på hur vi arbetar med inkomna förslag.

Känner du till
fler lokala nätverk?
Hör av dig till oss!