top of page

Våra utbildningar

För oss är inte det viktigaste att kunden köper vår lösning. Det viktigaste är att kunden förstår hur Castor fungerar och kan utnyttja dess fulla kapacitet. Därför ingår alltid en grundutbildning för alla medarbetare samt en separat utbildning för systemadministratörer när Castor införs.

Och självklart hjälper vi gärna till med utbildning för era nyanställda och dem som behöver lite repetition!

Våra utbildningar sker på distans eller hos oss i vår utbildningssal - du bestämmer vad som passar dig bäst. En utbildning på distans innebär att vi kopplar upp oss mot kursdeltagaren/deltagarna via länk och kan både förklara, visa och svara på frågor, precis som om vi satt i samma rum. Vi hjälper dig att utnyttja Castors fulla kapacitet. .

 

Behöver du en snabb genomgång av en specifik arbetsrutin eller hittar du inte den verksamhetsutbildning du önskar? Vi skräddarsyr gärna en utbildning så den passar er verksamhet. Det kan vara så enkelt att vi bokar in 1-2 timmar för att gå igenom de punkter du behöver lära dig. Ibland är det det lilla som behövs för att effektivisera sitt arbete.

 

Våra verksamhetskonsulter har gedigen erfarenhet av att jobba med Castor på olika förvaltningar så du kan känna dig trygg med att ni pratar "samma språk".

Vi kan även hålla utbildningar för grupper på plats hos kund. Vi tar med datorer och ni ordnar med utbildningslokal. Kontakta oss för en offert.

Skräddarsydd utbildning
Vi kan komma till er

Vår utbildningssal är fullt utrustad för att ta emot grupper på 1-9 personer.

Hör av er till oss för en offert
på våra utbildningar
EXEMPEL PÅ VÅRA UTBILDNINGAR

CASTOR GRUNDUTBILDNING - 6 TIMMAR
Denna kurs är perfekt för dig som är ny på jobbet eller för dig som känner att du behöver gå igenom grunderna igen. Vi iscensätter hur vi skapar ett ärende - allt ifrån hur vi registrerar handlingar i e-diariet till hur vi kommunicerar via e-post, anteckningar, bevakningar och uppdrag. I denna utbildning ingår praktiska övningar. Deltagarna arbetar i Castor samtidigt som vi går igenom de olika momenten.

Under utbildningen går vi igenom följande: 

• Knappar och flikar i Castor • Dokumentförståelse • Registrera inkomna handlingar via E-diariet • Skapa nytt ärende • Skicka e-post från ärendet • Påföra inkomna handlingar • Lägga in och åtgärda bevakning • Lägga in ett uppdrag • Anteckningar på ärendet • Skapa en skrivelse • Skapa tjänsteskrivelse och koppla till nämnd
• Skapa delegationsbeslut • Sortering av ärendelistor och dokumentlistor med hjälp av gruppering, filtrering och
fältväljare • Notifiering • Skapa ärendedebitering • Skapa sökknapp

CASTOR GRUNDUTBILDNING - 3 TIMMAR

Här har du chans att lära dig allt för att komma igång med Castor på endast 3 timmar. Denna utbildning är en komprimerad variant av grundutbildningen på 6 timmar och har samma innehåll. Skillnaden är att det ej ingår några praktiska övningar utan deltagarna hänger med och tittar på. Målet är att efter genomgången utbildning kunna handlägga ett ärende i Castor.

Under utbildningen går vi igenom följande: 

• Knappar och flikar i Castor • Dokumentförståelse • Registrera inkomna handlingar via E-diariet • Skapa nytt ärende • Skicka e-post från ärendet • Påföra inkomna handlingar • Lägga in och åtgärda bevakning • Lägga in ett uppdrag • Anteckningar på ärendet • Skapa en skrivelse • Skapa tjänsteskrivelse och koppla till nämnd • Skapa delegationsbeslut • Sortering av ärendelistor och dokumentlistor med hjälp av gruppering, filtrering och
fältväljare • Notifiering • Skapa ärendedebitering • Skapa sökknapp

CASTOR ADMINISTRATÖR 

Är du Castoradministratör? Grattis, då har du fått den viktiga uppgiften att underhålla register, hantera behörigheter, skapa nya användare med mera. Här är det viktigt att känna till alla funktioner och vad de står för. Målet är att efter genomgången utbildning klara av samtliga delar i Castor ADMIN. Deltagarna får chans att repetera och sammanfatta alla delar i slutet av dagen.

Under utbildningen går vi igenom följande: 

• Kopplingen mellan användarens Castor och Administratörens Castor • Att hantera behörighetssystemet i Castor. • Skapa nya användare och administrera befintliga användare och grupper • Underhålla Castors olika grundregister samt kopplingen till ärendetypen. • Skapa mallar och koppla dessa till olika ärendetyper
och beslutstyper.

CASTOR MALLHANTERING

Mallar utgör en viktig del i användarvänligheten med Castor. Med mallhanteringen skapar du anpassade skrivelser och beslut utefter er profil. Med ”bokmärken” läser Castor in vald information per automatik så du slipper skriva in allt för hand. Målet är att efter genomgången utbildning kunna bygga och designa mallar i Castor samt koppla olika typer av mallar till ärendetyp/beslutstyp. Deltagarna får chans att repetera och sammanfatta alla delar i slutet av dagen.

Under utbildningen går vi igenom följande: 

• Uppbyggnad av mall internt/externt • Datakälla och bokmärken • Skillnaden mellan olika bokmärken • Olika datumformat i mallen • Skillnader mellan olika adresser i mallen • Koppla vanlig mall • Kopiera mall • Koppla beslutsmall • Koppla protokollmall • Administrera mallar i Administrationen • Formatmallar i Ord

CASTOR NÄMNDSEKRETERARE 

Utbildning för dig som är nämndsekreterare. Målet är att du efter genomgången utbildning ska kunna hantera en kallelse/ protokoll i Castor från början till slut. Vi utgår från er befintliga kallelse och protokoll.

Under utbildningen går vi igenom följande: 

• Genomgång hur ett protokoll skapas och fungerar i Castor. • Uppbyggnad av protokollsmallar • Skapa och redigera sammanträdesdatum. • Koppla tjänsteskrivelse till sammanträde • Genomgång av kallelsefunktioner • Skapa och generera kallelse • Skriva protokoll • Genomgång av protokollfunktioner • Omedelbar justering • Justering av protokoll • Offentliggöra protokoll • Återskrivning av protokollsutdrag till ärendet • Beslutsexpediering

CASTOR DEBITERING

Utbildning för handläggare som administrerar debiteringar. Vi utgår från era befintliga debiteringar och håller utbildningen med fördel i samband med att ni ska göra en ekonomiexport.

Under utbildningen går vi igenom följande: 

• Genomgång av funktioner och menyer • Administrera Konton • Ärendesammanställning • Objektsammanställning • Ärendedebitering • Årsdebitering. • Tidredovisning • Utbetalning (gäller endast för Bostadsanpassningsbidrag

VERKSAMHETSBASERAD UTBILDNING 

Behöver du fördjupa dig i Castors verksamhetsmoduler har vi utbildningar för det också. Kontakta oss för offert och mer information.

Exempel på verksamhetsutbildningar vi skräddarsyr:
• Bygglovshantering • Miljö & hälsoskydd • Plan • Masskapa ärenden • BAB • Grannhörande • Tidredovisning • Radon • F-gas • Avlopp (kommande utbildning) • Export till E-arkiv (kommande utbildning)

FRÅGOR OM UTBILDNING

Har du frågor om våra utbildningar eller vill ha en offert.

Maila till: info@prosona.se

test formulär

Please take a moment to fill out the form.

Tack för att du skickar in!

bottom of page