top of page
david-becker-58X3XfxxevU-unsplash_edited

ANVÄNDARFÖRENINGEN CASTOR

Användarföreningen är till för alla kommuner och kommunförbund som använder Castor. Föreningens syfte är att bevaka medlemmarnas intressen och gemensamt utveckla Castor i samarbete med leverantören.

Välkommen till webbplatsen för användarföreningen Castor!

 

Alla Castorkommuner och förbund är medlemmar i användarföreningen. Föreningen består av personer från kommuner som själva handlägger i Castor och har en fördjupad förståelse för kommunal verksamhet med dess specifika utmaningar. Vi i användarföreningen fungerar som ett stöd för våra medlemmar och bidrar till utveckling av Castor för nutida och framtida utmaningar.

Verksamhetsplan

Verksamhet som ska utföras enligt stadgarna

Samla och prioritera medlemmarnas idéer och önskemål om förbättringar av Castor

  • Förvalta föreningens tillgångar

  • Övervaka att medlemmarnas intressen tas tillvara på bästa sätt

Prioritering

Föreningen förordar att utveckling av systemet sker utifrån prioriteringsordningen:

  1. Lagstiftning och tvingande myndighetsrapportering

  2. Utvecklingsinsatser som prioriteras högt av medlemmarna

  3. Enkla åtgärder (låg insats för leverantören samt tydlig nytta)

 

Verksamhetsplanen i sin helhet kan du ladda ner här.

Sammanfattning av senaste styrelsemötet
 

  • Styrelsen träffades i Sollentuna där vår styrelseledamot Mattias Gamlin arbetar till vardags.

  • Stort fokus för dessa dagar var planering inför årets användarträff. Vi tror och hoppas på några roliga och lärorika dagar tillsammans!

  • Vi gjorde även en analys över de enkätsvar som kommit in gällande samverkansgrupper. Vi vävde samman dessa svar med Prosonas utvecklingsplan och beslutade oss för vilka grupper som kommer att vara först ut. Mer information om detta får ni inom kort.

Affärsmöte
Nätverkande

En del kommuner ingår i mindre samverkansgrupper i syfte att utbyta erfarenheter och utveckla gemensamt arbetssätt i Castor.

 

Lokala nätverk som vi känner till:

  • Miljösamverkan Stockholm (Ekerö, Huddinge, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Upplands-Bro, Värmdö)

  • Nätverk väst (Ale, Skövde, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg)

 

Kontakta oss gärna om du känner till fler lokala nätverk.

Du hittar våra e-postadresser här.

Användarföreningen-logo.gif

VIKTIGT! Vi har lösenordsskyddat projektsidan. Behöver du komma åt sidan ber vi dig maila info@prosona.se för lösenord.

 

MORGONFIKA

Du hittar planerade datum/teman och kan anmäla dig på denna sida.

STYRELSEN

Användarföreningens styrelse har vanligtvis fyra styrelsemöten om året förlagda ute i medlemskommunerna. 

 

Här hittar du föreningens styrelsemedlemmar.

FACEBOOK

Användarföreningen Castor har en Facebook-sida med olika diskussionsgrupper du kan gå med i. Passa på att dela med dig goda idéer eller ställa frågor till andra medlemmar. Du hittar följande temagrupper:

Allmänt om Castor

Castor för Miljö

Castor för systemadministratörer

Castor bygg

Symbol utveckling.jpg

HAR DU ETT UTVECKLINGSFÖRSLAG?

För att kunna förstå och prioritera alla bra förslag på utveckling av systemet Castor är det bra om ni beskriver ert förslag och vilken nytta förändringen skulle göra.

Ni får gärna använda mallen här.

 

Här kan du läsa mer om projektplanen eller ladda ner en PDF på hur vi arbetar med inkomna förslag.

(Projektsidan är lösenordsskyddad.

Se info högst upp på denna sida.)

Känner du till
fler lokala nätverk?
Hör av dig till oss!

bottom of page