david-becker-58X3XfxxevU-unsplash_edited

ANVÄNDARFÖRENINGEN CASTOR

Användarföreningen är till för alla kommuner och kommunförbund som använder Castor. Föreningens syfte är att bevaka medlemmarnas intressen och gemensamt utveckla Castor i samarbete med leverantören.

Save the date - web.jpg

Det här vill du inte missa! Användarföreningen i samarbete med Prosonagruppen har som mångårig tradition att anordna användardagar för alla kommuner och kommunförbund som använder Castor.  

Användarträffen 17-18 nov 2022 genomförs på Scandic Opalen i Göteborg. Syftet är, förutom att presentera nyheter och ge er inspiration, att ni ska få möjlighet att prata med oss i styrelsen för Användarföreningen och Prosonas anställda – men framför allt att ge er chansen att träffa varandra för att få inspiration och utbyta erfarenheter. Som vanligt blir det ett fullspäckat schema med olika presentationer, workshops och förstås mingel & middag på kvällen. Här
hittar du program för dagarna.

Välkomna önskar Användarföreningen Castor & Prosonagruppen!

Välkommen till webbplatsen för användarföreningen Castor!

 

Alla Castor-kommuner och -förbund är medlemmar i användarföreningen. Föreningen består av personer från kommuner som själva handlägger i Castor och har en fördjupad förståelse för kommunal verksamhet med dess specifika utmaningar. Vi i användarföreningen fungerar som ett stöd för våra medlemmar och bidrar till utveckling av Castor för nutida och framtida utmaningar.

Vill du komma i kontakt med oss? Här hittar du våra adresser.

Ordförande x 2 har ordet

 

Benjamin Bergkvist, ordförande och Daniel Lindgren-Elg,

vice ordförande fick berätta lite om planerna för 2022.

Du kan läsa hela artikeln här.

Verksamhetsplan

Verksamhet som ska utföras enligt stadgarna

Samla och prioritera medlemmarnas idéer och önskemål om förbättringar av Castor

 • Förvalta föreningens tillgångar

 • Övervaka att medlemmarnas intressen tas tillvara på bästa sätt

Prioritering

Föreningen förordar att utveckling av systemet sker utifrån prioriteringsordningen:

 1. Lagstiftning

 2. Myndighetsrapportering

 3. Utvecklingsinsatser som prioriteras högt av medlemmarna

 4. Enkla åtgärder (låg insats)

 5. Effektivare arbetssätt (processer)

 6. Avvaktar (utifrån resurser och externa faktorer)

 7. Lågt prioriterat (liten effekt utifrån insats)

 8. Ej aktuellt/prioriterat

 

Verksamhetsplanen i sin helhet kan du ladda ner här.

Affärsmöte
Nätverkande

En del kommuner ingår i mindre samverkansgrupper i syfte att utbyta erfarenheter och utveckla gemensamt arbetssätt i Castor.

 

Lokala nätverk som vi känner till:

 • Miljösamverkan Stockholm (Ekerö, Huddinge, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Upplands-Bro, Värmdö)

 • Nätverk väst (Ale, Skövde, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg)

 

Kontakta oss gärna om du känner till fler lokala nätverk.

Du hittar våra e-postadresser här.

Sista dag för anmälan var den 14/10
Användarföreningen-logo.gif

SENASTE NYTT

VIKTIGT! Vi har lösenordsskyddat projektsidan. Behöver du komma åt sidan ber vi dig maila Helena för lösenord.

 

2022-04-07 Läs om senaste nytt i projektarbetet gallring- och e-arkivfunktioner här.

Nya dokument under sammanfattade protokoll finns på styrelsens sida.

2021-09-08 Under "morgonfika"-mötet presenterades arbetet med gallring- och e-arkivfunktioner. Ni hittar kontaktuppgifter till projektgruppen här.

 

MORGONFIKA

Nästa planerade datum för "morgonfika"är:

 • 19 okt

 • 14 dec

Du kan anmäla dig till kommande möte här.

STYRELSEN

Användarföreningens styrelse har vanligtvis fyra styrelsemöten om året förlagda ute i medlemskommunerna. Under åren 2020-2021 har styrelsemöten skett digitalt.

 

Här hittar du föreningens styrelsemedlemmar.

FACEBOOK

Användarföreningen Castor har en Facebook-sida med olika diskussionsgrupper du kan gå med i. Passa på att dela med dig goda idéer eller ställa frågor till andra medlemmar. Du hittar följande temagrupper:

Allmänt om Castor

Castor för Miljö

Castor för systemadministratörer

Castor bygg

Symbol utveckling.jpg

HAR DU ETT UTVECKLINGSFÖRSLAG?

För att kunna förstå och prioritera alla bra förslag på utveckling av systemet Castor är det bra om ni beskriver ert förslag och vilken nytta förändringen skulle göra.

Ni får gärna använda mallen här.

 

Här kan du läsa mer om projektplanen eller ladda ner en PDF på hur vi arbetar med inkomna förslag.

(Projektsidan är lösenordsskyddad.

Se info högst upp på denna sida.)

Känner du till
fler lokala nätverk?
Hör av dig till oss!