top of page

HELPDESK

Innan du skapar ett supportärende vill vi att du gör följande:

Starta om både Castor och din dator. Av erfarenhet vet vi att många små fel kan avhjälpas genom en omstart. Tag även kontakt med er IT för att se så inte felet ligger hos er.

Har du fortfarande något du vill ha hjälp med? Då ska vi självklart försöka hjälpa dig så snart vi kan. För att förenkla hanteringen av ditt supportärende ber vi dig att fylla i en del viktig information så vi kan förbereda vår supportavdelning innan de hör av sig till dig. Läs instruktionen nedan.

Har du frågor angående fakturor eller avtal ber vi dig ringa oss eller maila.

Det är Castoransvariga som har inlogg till Helpdesk.
Har du problem? Prata först med henne/honom.

INSTRUKTIONER FÖR ATT SKAPA ETT SUPPORTÄRENDE

• Ditt ärendenummer - om felet uppstått i ett ärende
Ärendenumret är ditt ärende registrerat i Castor, exempelvis BYGG.2022.194.

 

• Vilken version av Castor som används (ex. 8.9.0)
Den aktuella versionen av Castor hittar du inuti programmet: Arkiv>Hjälp>Om Castor

 

• Ange vilken kategori din fråga gäller
Välj lämplig kategori från listan. Protokoll/mall/objekt/händelse osv.

 

• Förklara vad som hänt och vad du gjorde innan felet uppstod
Genom att förklara så detaljerat som möjligt hjälper du oss i felsökningen

 

• Bifoga en eller flera skärmdumpar
Vi vill gärna se det eventuella felmeddelande du får.

 

• Markera hur akut ditt ärende är genom prioritering
Försök gradera så vi vet hur akut det är. Välj mellan låg/normal/hög/kritisk. Står t ex en hel kommun still väljer du ”kritisk”. Kan du jobba vidare trots ditt fel prioriteras det som ”Normal”.

 

• Om du skickar in supportförfrågan på uppdrag av en annan användare
Skriv in kontaktuppgifter till din kollega i detaljrutan. Namn, telefonnummer och e-postadress.

När du skickat in ditt ärende till Helpdesk kommer vi ta hand om det. Vi har som mål att återkoppla samma dag men ibland tar det lite längre tid.
Tänk på att göra ett nytt Helpdeskärende för varje fråga du har. Har du exempelvis tre problem så gör tre separata ärenden.

bottom of page