top of page

Utbildningar

För oss är inte det viktigaste att kunden köper vår lösning. Det viktigaste är att kunden förstår hur Castor fungerar och kan utnyttja dess fulla kapacitet. 

 

Våra utbildningar sker på distans vilket innebär att vi kopplar upp oss mot kursdeltagaren/deltagarna via länk och kan både förklara, visa och svara på frågor, precis som om vi satt i samma rum. Vi hjälper dig att utnyttja Castors fulla kapacitet. .

 

Våra verksamhetskonsulter har gedigen erfarenhet av att jobba med Castor på olika förvaltningar så du kan känna dig trygg med att ni pratar "samma språk".

Behöver du en snabb genomgång av en specifik arbetsrutin eller hittar du inte den verksamhetsutbildning du önskar?
Vi skräddarsyr gärna en utbildning så den passar er verksamhet. Det kan vara så enkelt att vi bokar in 1-2 timmar för att gå igenom de punkter du behöver lära dig. 
Ibland är det endast det lilla som behövs för att effektivisera sitt arbete.

 

Vi kan även hålla utbildningar för grupper på plats hos kund. Vi tar med datorer och ni ordnar med utbildningslokal. Kontakta oss för en offert.

Vi kan komma till er
Våra utbildningar våren 2024

CASTOR GRUNDUTBILDNING

Heldagsutbildning 9-16

Pris: 6.000 kr/kursdeltagare

Krav: Grundläggande datorvana


Syfte: Utbildningens syfte är att ge deltagaren rätt kunskaper för att få en bra förståelse över diariehanteringssystemet Castor

Mål: Att efter genomgången utbildning kunna förstå grunderna i Castor och förstå informationen som lagras på ett ärende. Deltagaren ska få kunskap om hur man diarieför en handling och var man som användare hittar sina ärenden samt hur man skapar en skrivelse och fattar ett beslut.

Kursinnehåll:

Systemöverblick

 • Castors flikar och handläggarstöd

 • Castors ärende,- menyinnehåll och fönster

 • Castors ärende- och ärendeinformation

Hantera inkommande post (praktiska övningar)

 • Registrering av inkommande post

 • Skapa nya ärenden

 • Typa inkomna handlingar

 • Påföra post på ett befintligt ärende

Handläggning

 • Castors ärende- och händelsehantering (dokumentförståelse i Castor)

 • Skicka e-post

 • Skriva ett dokument

 • Skriva en tjänsteskrivelse

 • Fatta ett beslut

 • Skapa debitering på ett ärende

 • Tidsredovisa på ett ärende och debitera tidsposter

 • Hantera bevakningar

 • Skicka uppdrag

Söka efter ärenden och handlingar

 • Söka i Castor

Sammanfattning av utbildningen

 • Ärende

 • Registrera

 • Handlägga

CASTOR ADMINISTRATÖR GRUNDUTBILDNING

Heldagsutbildning 9-16
Pris: 6.000 kr/kursdeltagare

Krav: Grundläggande datorvana

Syfte: Att ge deltagaren rätt kunskap och bra förståelse för att hantera grunderna i Castors Administrationsverktyg. Fokus är i första hand att skapa och administrera nya användare samt att få förståelse för behörighetssystemets samtliga delar.

 

Mål: Att efter genomgången utbildning kunna skapa nya användare i Castor.

 

Kursinnehåll:

Systemöverblick administrationsverktyget

 • Genomgång av innehåll i administrationsverktyget med fokus på användare och grupper.

Behörighet

 • Att hantera behörighetssystemet i Castor.

Nya användare

 • Skapa och administrera nya användare samt administrera befintliga användare och grupper

 • Uppdatera och synka användare vid användning av SSO (Singel Sign On)

Kopplingar

 • Skapa användare och grupper och tilldela behörigheter succesivt. 

 • Genomgång av Castors olika grundregister samt koppling till ärendetyper.

 • Diarieplan

Styra ärendets framfart

 • Genomgång av skeden (arbetsprocesser).

 • Skapa ärendegång

Behörighet att fatta beslut

 • Skapa beslutstyper med paragraf och littera samt beröra protokolladministrationen.

Hantera vyer

 • Skapa sökvyer i Castor för att via systemadministrationen kunna skjuta ut dessa till andra användare.

Övningar

 • Praktiskt arbete

 • Sammanfattning av utbildningen

CASTOR MALLHANTERING GRUNDUTBILDNING

Heldagsutbildning 9-16

Pris: 6.000 kr/kursdeltagare

Krav: Grundläggande datorvana

 

Syfte: Att ge deltagaren rätt kunskap och  förståelse för att bygga och underhålla mallar i Castors Mallhanterare. 

Mål: Att efter genomgången utbildning kunna skapa en grundmall, bygga och koppla mallar samt lägga in bokmärken.

Kursinnehåll: 

Systemöverblick i mallverktyget

 • Genomgång av innehåll i flikar och funktioner i mallverktyget

Skapa mallar

 • Skapa ny mall från en grundmall

 • Uppbyggnad av mall

 • Datakälla och bokmärken samt hantering av bokmärken för serveringstillstånd och FörRätt

 • Skillnaden mellan olika bokmärken

 • Olika datumformat i mallen

 • Skillnader mellan olika adresser i mallen

 • Infoga tabell

 • Hantera formatmallar

Koppla och nyttja mallen i Castor

 • Koppla dokumentmall till ärendetyp

 • Koppla beslutsmall till beslutstyp

Verksamhetsstyra mallarna

 • Hantera och koppla skeden på mallar

 • Koppla protokollmall till protokolladministrationen (Bör bokas separat. Hoppa över om man ej använder protokollet i Castor)

Byta grafisk profil och skapa nya grund mallar

 • Skapa en ny tom mall och anpassa mot grafisk profil. (Utbildning bör bokas separat)

 • Praktiskt arbete 

 • Repetition

CASTOR NÄMNDSEKRETERARE GRUNDUTBILDNING

Halvdagsutbildning 9-12

Pris: 6.000 kr/kursdeltagare

I utbildningen ingår även praktisk hjälp vid specifika tillfällen enligt överenskommelse.

Krav: Grundläggande datorvana

 

Syfte: Utbildningen vänder sig till dig som är Nämndsekreterare

 

Mål: Att du som nämndsekreterare efter genomgången utbildning  ska kunna hantera en kallelse/ protokoll i Castor från början till slut. 

Kursinnehåll: (informationen om innehållet kompletteras inom kort)

 • Skapa och redigera sammanträdesdatum

 • Koppla tjänsteskrivelse till sammanträde

 • Genomgång av kallelsefunktioner

 • Skapa och generera kallelse

 • Genomgång hur ett protokoll skapas och fungerar i Castor.

 • Uppbyggnad av protokollsmallar

 • Skriva protokoll

 • Genomgång av protokollfunktioner

 • Justering av protokoll

 • Offentliggöra protokoll

 • Återskrivning av protokollsutdrag till ärendet

 • Omedelbar justering

 • Beslutsexpediering

 

VERKSAMHETSBASERAD UTBILDNING 

Halvdagsutbildning 9-12

Pris: 3.000 kr/kursdeltagare

Verksamhetsgenomgång Bygg (information om kursinnehåll kompletteras inom kort)
 

Objektshantering Miljö (information om kursinnehåll kompletteras inom kort)

Anmälan

Anmälan till våra utbildningar sker i nedanstående formulär. 
Anmälan är bindande, men det går bra att avboka sin plats kostnadsfritt fram till tre veckor innan utbildningstillfället. Vid behov går det bra att överlåta sin plats till annan deltagare.

Tack!

FRÅGOR OM UTBILDNING

Har du frågor om våra utbildningar eller vill ha en offert.

Maila till: info@prosona.se

bottom of page