david-becker-58X3XfxxevU-unsplash_edited

ANVÄNDARFÖRENINGENS PROJEKT

På denna sida samlar vi ihop information om de pågående och avslutade projekt som vi i användarföreningen har varit delaktiga i.

PROJEKTGRUPP

Susanne Holmström Tanums kommun

Anna Kärner Kristianstads kommun

Ellen Stamm Gnesta kommun 

Marie Alfredsson Ale kommun

Mattias Lundin Ale kommun

Susanne Johansson Skövde kommun

Tuuli Kivimäki Södertälje kommun

I april 2021 gav Prosona i uppdrag till Castor användarförenings styrelse att utse en arbetsgrupp för att ta fram ett projektdirektiv för projekt kring funktioner kopplade till gallring och e-arkivering i Castor. Efter att projektdirektivet blivit godkänt i juni 2021 har en projektplan upprättats. Projektplanen godkändes i augusti 2021 och därefter startade projektgruppen sitt arbete.

 

Projektgruppen kommer att utreda kommunernas önskemål och behov kring gallring- och e-arkivering och sammanställa en kravspecifikation. Alla kommuner som använder Castor kommer att erbjudas att delta i en enkätundersökning som kommer att ligga till grund för kravspecifikationen. Kravspecifikationen kommer att granskas så att innehållet följer den lagstiftning som finns. Målet är att kravspecifikationen ska redovisas och överlämnas till Användarföreningen Castor och Prosona under februari 2022.

 

Nedan kan du ta del av projektdirektivet och projektplanen. Vill du komma i kontakt med någon av representanterna i arbetsgruppen hittar du också deras kontaktuppgifter nedan.

Projekt Gallring

och E-arkivfunktioner

Pågående

projekt

Användarföreningen-logo.gif

ENKÄT OM GALLRINGS- OCH E-ARKIVPROJEKTET

Stort tack till alla er som valde att besvara enkäten!

 

Just nu arbetar vi med att göra en kravspecifikation utefter de svar som inkommit. Så snart förslaget till kravspecifikation är klar kommer vi att skicka ut den till alla de kommuner som kryssat i att ni önskar att få lämna era synpunkter på förslaget. Utskicket sker troligen i slutet av januari.

2021 - ladda ner