top of page
Sök
  • ProsonaGruppen

Prosona-teamet växer!

I nuläget har vi på Prosona allt mer att göra och många nya spännande uppdrag att ta oss an, vilket för oss alltid är lika roligt. För att ge oss möjligheten att leverera effektivare och utveckla Castor i en helt ny takt har vi valt att stärka upp med tre nyrekryteringar.

Till teknik och IT-enheten kommer två bekanta ansikten tillbaka efter att tidigare ha praktiserat för oss i fjol. I mars välkomnade vi med öppna armar tillbaka Sam Hult Jonsson och Elias Blomberg, vilka bägge ska förstärka vår verksamhet som Teknik- och IT-ansvariga för Castor och internt.

I juni välkomnar vi en Supportansvarig teamledare, som även det är ett för oss bekant ansikte, Malin Gustafsson, som tidigare varit Castor-ansvarig hos en av våra kunder och därmed har goda kunskaper om systemet och en god relation med oss sedan tidigare. Hon har nyligen genomfört en certifiering inom säkerhetsskydd och informations-säkerhet, vilket kommer bidra med en förstärkt kompetens inom säkerhet utöver erfarenhet som tidigare kund.

Vi inleder med att presentera våra två nyexaminerade Teknik- & IT-tillskott Sam & Elias som satt och jobbade på sina första projekt när vi fångade dem för en intervju.

Sam Hult Jonsson & Elias Blomberg

Förra året var ni här som praktikanter och numera som heltidsanställda. Hur är känslan att vara tillbaka och vad saknade ni mest sedan sist?

Sam: Det är väldigt kul att vara på plats igen och det känns lite som att det var menat att komma tillbaka. Jag jobbade som brevbärare direkt efter studenten men jag förstod att jag inte skulle jobba där för evigt och hoppas att det skulle dyka upp något inom IT snart. Därför kändes det extra roligt när den här möjligheten dök upp och det kändes väldigt givet både för mig och Elias att ta vara på denna chans.


Kändes det lätt att komma tillbaka med tanke på er tidigare erfarenhet?

Sam: Det kändes väldigt välkomnande att komma tillbaka eftersom vi redan känner alla här. Men det är dock en helt annan sak nu när vi börjat jobba, då vi numera är direkt involverade på riktigt i alla projekt.


Era funktioner är tillsatta för att stärka Prosonas möjlighet att leverera ännu effektivare till kund och att öka utvecklingstakten i systemet. Vad är det ni mer specifikt kommer kunna hjälpa Prosonas kunder med?

Elias: Nu jobbar vi med projektet FörRätt, vilket är ett nytt sätt för restauranger, caféer och andra livsmedelsverksamheter att omklassificera livsmedelsanläggningar där Castor utvecklats med nya funktioner för att underlätta arbetet. Vi sitter just nu med olika kommuners installationer av detta och i dagsläget genomför vi en till två installationer per dag med en ny kommun i varje installation.


Utöver det hjälper vi till i supporten och med hjälp av våra kollegor hanterar vi inkommande ärenden samtidigt som vi lär oss massor om hur systemets olika delar fungerar.


När ni praktiserade hos Prosona sa ni att ni lär er bäst genom att jobba, känner ni att det hittills har varit sant och är det något särskilt ni lärt er?

Elias: Det är fortfarande sant, uppdateringar som behöver göras är väldigt mycket att lära sig och komma ihåg och det tar därför lite tid. Vi började ju med att titta på och att bli upplärda av Jonas som jobbade med systemet innan och vi märkte stor skillnad i vår förståelse när vi själva fick arbeta med det hands-on. Nu bär vi den stora delen av ansvaret för programmet och känner oss väldigt trygga i funktionen.


Vad är det bästa för er två att arbeta som ett par? Hjälper det mycket att ni både jobbat sedan innan och även studerat tillsammans?

Sam: Vi känner att vi har en väldigt bra kemi tillsammans från att vi känner varandra och är kompisar sedan innan. Det känns extra bra att vi i dagsläget är två per installation också för då kan vi hjälpa och bolla med varandra. I framtiden vill vi kunna jobba med flera installationer samtidigt hos separata kunder och genom att kunna dra nytta av varandra som vi gör idag kan vi nå dit fortare.


En del av er roll som IT-tekniker är att ha direktkontakt med kund och även att utföra installationer på plats. Hur har kundbemötandet varit för er hittills?

Sam: Det har känts väldigt bra och vi märker direkt av den goda relationen som kunderna har med Prosona sedan tidigare. Det känns som att man är bra vänner liksom och vi har blivit väldigt välkomnade av kommunerna. De tycker det är kul att vi två som är yngre kommer in i processen och det känns som vi bygger vidare på en tidigare bra relation och det är väldigt roligt.


Är spelrummet fortfarande en favoritsyssla för att koppla av på kontoret eller vad andra roliga saker hittar ni på mellan arbetsuppgifterna?

Sam: Spelrummet är absolut fortfarande en favorit, men det är ganska stökigt där just nu på grund av en vattenläcka så vi använder ett annat rum. Vi är även ute och promenerar mycket på luncherna vilket är väldigt skönt för att koppla av från jobbet och komma ut från kontoret.


Senast sa du Elias att Sam var den bättre Mario Kart-föraren, stämmer det fortfarande eller har du tränat nu?

Elias: Jag har hunnit träna lite men det måste nog bli en ny match för att kunna ge ett bra svar på det


Vi tackade Sam & Elias och välkomnade dem återigen till teamet innan vi lät dem återgå till arbetet, för att träffa Malin i en pratstund om hennes nya roll hos Prosona.
Malin Gustafsson

Liksom flera andra inom företaget har du en bakgrund från en kund till Prosona. Hur känns


det att nu få vara bakom kulisserna istället?

Det är det som jag känner är något av det mest spännande med anställningen, att få vara på andra sidan. Det var fantastiskt roligt när jag jobbade med Prosona och Castor i min tidigare anställning i förvaltning, då det var för att leda in dem i starten på deras resa med Castor. Att få vara på användarsidan med det arbetet var väldigt spännande och att få se den otroliga resa den förvaltningen gjorde digitalt.


När jag lämnade kommunen var det för mig själv ganska underförstått att det var hos Prosona jag ville hamna, just för det otroliga tidigare samarbetet.


Hur kommer din erfarenhet från kundsidan att komma till nytta i Prosonas relationer till sina kunder?

Jag skulle säga att jag kommer till Prosona med förståelse för hur kommunsidan ser ut i förhållande till vad som värderas högt och fungerar när man ingår ett samarbete som med Castor. Vilka olika led det finns på förvaltningssidan, vilka de olika användarna kommer vara och ge den breda förståelsen av att ¨det är inte att bara göra¨ när det kommer till systemet och den tekniska delen av samarbetet.


Du har nyligen genomfört en utbildning och blivit certifierad som säkerhetsskyddschef, berätta gärna kort om vad du lärt dig och hur din kompetens kommer att stärka säkerhetssidan hos Prosona?

Jag har tidigare varit på ett VA-bolag och framför allt sedan kriget i Ukraina har frågan om digital säkerhet blivit allt viktigare. Just när det kommer till vårt viktigaste livsmedel som vatten blev det plötsligt en mycket bredare förståelse för att vi nu måste öka säkerhetsskyddet kraftigt, varför jag genomförde denna utbildning. Att föra vidare denna kompetens till Prosona kommer att ge oss förståelsen vid samarbeten med kommuner, hur stor vikten av säkerhet och framför allt informationssäkerhet är inom särskilda områden.


Varför är det viktigt för Prosona som jobbar med offentliga myndigheter att ligga i framkant gällande informationssäkerhet?

Tyvärr är det ju ofta genom kommuner som folk går för att sabotera digitalt, får tag på informationen som finns där och riskerar att orsaka stor skada. Numera är allt mer digitalt i form av e-arkiv och annan lagring som görs i kommuner och det blir information som är värt att skydda till så hög grad som möjligt.


Det är därför viktigt att vi som jobbar med Castor kan bidra med en hög tillförlitlighet i hur säkert vi kan lagra den information som finns i ärendena hos kunderna. Samtidigt är det viktigt för de som arbetar på kommunens sida och som äger handlingarna att också ha stor förståelse och vara proaktiva i deras säkerhet. Återigen är förståelsen mellan Prosona och kunderna viktigt, för att inte skapa orealistiska förväntningar, utan veta vilket ansvar bägge parterna har.


Vad kommer bli det roligaste med att axla rollen som teamledare och vad ser du mest fram emot att göra?

Just nu känns det lite som det brukar när man ska påbörja något nytt, allting känns som en dröm, och jag vill ju gärna säga allt. Främst längtar jag till att återigen träffa de jag jobbat med sen tidigare och på riktigt bli en del av gänget.


Efter det, att få ta mig an dialogen med alla kunder, eftersom jag själv tyckte så mycket om att jobba med systemet som kund. Förhoppningsvis kommer jag kunna bidra med att skapa en så bra support som möjligt med bland annat utbildning- och utvecklingsinsatser.


Avslutningsvis bad vi Nina Edenvik, vår VD, att sammanfatta kort om vad hon tycker om denna nyrekrytering som Prosona har gjort.

Att rekrytera rätt kompetens kan vara en utmaning, varför vi är noga i våra rekryteringar. Vi är måna om att behålla det som är vår styrka, ett Prosona-team med nöjda medarbetare där även kunderna känner sig delaktiga och sedda. Med Sam, Elias och Malin känner vi att de kommer komplettera våra kollegors kompetens och erfarenhet positivt samtidigt som de är en välkommen förstärkning inför höstens spännande utveckling.


Vi på Prosona önskar återigen ett stort välkomnande till Sam, Elias samt Malin och ser väldigt mycket fram emot allt de kommer bidra med och att de är en del i Prosona-gänget!

Läs vår tidigare intervju med Sam & Elias från deras praktik förra året för att lära känna dem ännu mer: https://www.prosona.se/post/sl%C3%A4pp-studenterna-loss-det-%C3%A4r-v%C3%A5r


155 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page