top of page
Sök
  • ProsonaGruppen

Lägesrapport – omklassning av livsmedelDet pågår en del inom livsmedel och omklassning av livsmedelsverksamheter samt ny rapportering. Till det så har Livsmedelsverket och Tillväxtverkets projektet ”FörRätt” för livsmedel och dricksvatten mm, där verksamhetsutövare ska kunna omklassa sina livsmedelsanläggningar via e-tjänster.

Här följer information kring Prosonas del i projektet.


Ny riskklassificering för livsmedel och dricksvatten

Prosona har gått igenom kravspecifikationen från Livsmedelsverket och beslutat vilken datamodell som kommer att nyttjas i Castor. Ny riskklassificering kommer att hanteras via en verksamhet som blir tillämpbar i Castor från den 1 januari 2023. Rapportering av nya riskklassificeringen 2023 kommer att ske 2024 med den gamla klassificeringsmodellen.


Omklassning enligt projektet ”FörRätt” - e-tjänst

Utveckling av API för e-tjänst enligt Livsmedelverket och Tillväxtverkets kravspecifikation har påbörjats. Prosona kommer först att anpassa API:er för egna e-tjänster. Prosona kommer att testa dessa under december 2022/januari 2023 innan andra leverantörer av e-tjänster kan testköras mot Castor.


Då förändringar i funktionaliteten för en e-tjänst har skett innebär det att Prosona utvecklar nya funktioner med utvecklingskostnader som följd. Förändringarna innebär att det ska finnas möjlighet att hämta och lämna uppgifter mellan e-tjänst och Castor. Prosona återkommer med information om anpassning och kostnad för tilläggstjänsten under nov/dec 2022.


Ny rapportering med avvikelse-ID 2025

Vi inväntar nytt svarsschema, myndighetsrapportering samt avisering till rapporteringen 2024 från Livsmedelverket. Dessa dokument kommer under våren 2023 med information om nytt XML-format för avvikelse-ID och svarsschema.


Aviseringar med mera kommer att finnas i verksamhetssystemet januari 2024 och rapporteras in till livsmedelsverket med ny risklassningsmodell och avvikelse-ID 2025.


 

INFORMATION FRÅN LIVSMEDELSVERKETS HEMSIDA


Livsmedelsverket och Tillväxtverket har i uppdrag att


• förenkla för företag i hela livsmedelskedjan genom utveckling av

verksamt.se

• underlätta för företag genom att verka för en effektiv och likvärdig

livsmedelskontroll.


Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs från och med 2024, men med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna ska klassa om befintliga verksamheter.


Modellen innebär att samtliga verksamhetssystem i kommunerna behöver anpassas under 2022, och att nya uppgifter behöver samlas in om de livsmedelsföretag som redan är registrerade under 2023. Den första versionen av e-tjänsten kommer att vara ett stöd för att klassa om den befintliga verksamheten (omklassningstjänst). Under 2023 tillkommer en e-tjänst för registrering för nya företag.


Källa: www.livsmedelsverket.se


 

333 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page