HELPDESK

Instruktioner för att skapa ett supportärende i helpdesk.

Om du fått ett fel, försök att bifoga en bild på felet alternativt skicka med en text från felet.

 

Vad gjorde du innan för att få felet? Och hur?

Beskriv så gott det går vad du gör steg för steg.

Gäller det fel på ett ärende?

Skicka med vilket ärendenummer det gäller.

Gäller det ett dokument\händelse på ett ärende?

Skicka med ärende enligt ovan. Sedan vad händelsen har för beskrivning alt post-ID.

Gäller det ett objekt?

Skicka med vad objektet heter.

Gäller det ett protokoll?

Skicka med vilken beslutsfattare samt vilket protokollsdatum det gäller

Gäller det en mall som inte funkar?

Skicka med vad mallen heter. Samt vilken ärendetyp den är kopplad till.

Gäller det en person som inte kan logga in?

Skicka med vad personen heter, för och efternamn.

Om det gäller scanning alt e-post i e-diarium?

Skicka med vilken nämnd ni är inne på.

Exempel. Jag har ärende BYGG-2013-23 öppet och dubbelklickar på händelsen som heter Delegationsbeslut - Slutbevis bygglov Bygglovingenjör, BYGG 2013/23: Godkänd då får jag fel. Se bifogad skärmdump. Jag är inloggad i Castor som Bengt Andersson.