Användarföreningen

Användarföreningen finns för att ge våra Castorkunder ett gemensamt forum där de kan utbyta erfarenheter och diskutera utveckling av programmet.

Information om årsmötet 2020

Oktober 2020

 

Hej alla!

 

Med anledning av rådande pandemi ställer vi in årets användarträff. Vi har tidigare annonserat att vi önskar få in idéer och goda exempel som vi skulle kunna använda till ett webbinarium för att ersätta användarträffen på digital väg.

 

Intresset för detta har dock varit lågt och styrelsens bedömning är att vi därför endast håller ett årsmöte. Alla är naturligtvis inbjudna att delta vid årsmötet som hålls via MS Teams. Separat kallelse och länk till mötet kommer att skickas ut.

 

Förhoppningsvis är läget normaliserat under nästa verksamhetsår och då hoppas vi träffa er alla vid Användarträffen 2021!

 

På styrelsens vägnar

 

Benjamin Bergqvist
Vice ordförande

 

Daniel Lindgren
Sekreterare

ÅRSMÖTE
2020
(endast årsmöte)

Separat kallelse och länk skickas ut.

Välkommen på årsstämma

Varje höst anordnas en årsstämma med workshops där man kan diskutera ”sin del” av programmet med kollegor från andra kommuner. Det handlar både om att ta tillfället i akt och lära från varandra och samtidigt prata om behov och tillsammans hitta möjligheter att utveckla programmet. På årsstämman brukar vi också ha föreläsningar och utrymme för oss på Prosona att berätta vad som är på gång inom företaget och med Castor.

 

De förbättringsförslag som kommer fram samlas ihop av styrelsen som sedan diskuterar dessa med Prosona för att få fram en prioritering. Styrelsen är också bollplank för Prosona så att nya funktioner stämmer med användarnas verklighet.

 

Utöver årsmötet har föreningen också arrangerat utbildningar när det funnits efterfrågan.

Användarföreningens styrelse 2021 består av:

ORDFÖRANDE.

Benjamin BergkvistUpplands-Bro kommun

TF ORDF.

Daniel Lindgren – Huddinge kommun

LEDAMÖTER

John Sevoro – Haninge kommun

Susanne Johansson – Skövde kommun

Anna Ekblom – Gislaved kommun

Tuuli Kivimäki – Södertälje kommun

Anna Olofsson – Enköpings kommun

ERSÄTTARE

Kristoffer Brorsson – Eskilstuna kommun

Mattias Gamlin – Sollentuna kommun

REVISOR

Bengt Johansson – Skövde kommun (revisor)

Inger Carlsson – Skövde kommun (ersättare)

VALBEREDNING

Staffan Stafström – Huddinge kommun

Mikael Sköld Prosonagruppen AB

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet.

Adress Rosenforsvägen 1, Skogstorp   

Tel 016-15 04 30   

E-post info@prosona.se   

  • Facebook
  • Instagram