Användarföreningen

Användarföreningen finns för att ge våra Castorkunder ett gemensamt forum där de kan utbyta erfarenheter och diskutera utveckling av programmet.

Information om årsmötet 2021

Mars 2021

 

Med anledning av rådande pandemi håller vi på och planerar inför en digital användarträff under hösten 2021. Har du några idéer och goda exempel som vi skulle kunna använda är du mer än välkommen att höra av dig. Så snart vi har spikat datum och vet mer kommer vi ut med information.

 

På styrelsens vägnar

 

Benjamin Bergqvist        Daniel Lindgren-Elg
Ordförande                    Vice ordförande

 


Användarföreningen-logo.gif
ÅRSMÖTE
2021

Vi planerar för fullt

för att genomföra årets möte digitalt.

 

Vi återkommer

med mer information framöver.

(arbete pågår)

Separat kallelse och länk skickas ut.

Välkommen på årsstämma

Varje höst anordnas en årsstämma med workshops där man kan diskutera ”sin del” av programmet med kollegor från andra kommuner. Det handlar både om att ta tillfället i akt och lära från varandra och samtidigt prata om behov och tillsammans hitta möjligheter att utveckla programmet. På årsstämman brukar vi också ha föreläsningar och utrymme för oss på Prosona att berätta vad som är på gång inom företaget och med Castor.

 

De förbättringsförslag som kommer fram samlas ihop av styrelsen som sedan diskuterar dessa med Prosona för att få fram en prioritering. Styrelsen är också bollplank för Prosona så att nya funktioner stämmer med användarnas verklighet.

 

Utöver årsmötet har föreningen också arrangerat utbildningar när det funnits efterfrågan.

Användarföreningens styrelse 2021 består av:

ORDFÖRANDE.

Benjamin BergkvistUpplands-Bro kommun

VICE ORDF.

Daniel Lindgren-Elg – Huddinge kommun

LEDAMÖTER

John Sevoro – Haninge kommun

Susanne Johansson – Skövde kommun

Anna Ekblom – Gislaved kommun

Tuuli Kivimäki – Södertälje kommun

Anna Olofsson – Enköpings kommun

ERSÄTTARE

Kristoffer Brorsson – Eskilstuna kommun

Mattias Gamlin – Sollentuna kommun

REVISOR

Bengt Johansson – Skövde kommun (revisor)

Inger Carlsson – Skövde kommun (ersättare)

VALBEREDNING

Staffan Stafström – Huddinge kommun

Nina Edenvik Prosonagruppen AB

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet.