Användarföreningen

Användarföreningen finns för att ge våra Castorkunder ett gemensamt forum där de kan utbyta erfarenheter och diskutera utveckling av programmet.

Information om årsmötet 2020

Användarträff 2020 i digital form
Med anledning av nuvarande pandemi och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer har styrelsen beslutat att årets användarträff i Göteborg ställs in. Läget är för osäkert för att planera för ett fysiskt årsmöte och användarträff. Istället undersöker styrelsen möjligheterna att genomföra detta digitalt – exakt hur detta ska genomföras är fortfarande på skissbordet men årsmötet kommer att hållas via Teams och vi planerar för webbinarium och/eller förinspelade presentationer. Syftet är att så långt det är möjligt hitta substitut för den årliga användarträffen.

 

Goda exempel
Styrelsen vill bjuda in användarkollektivet att dela med sig av goda exempel på digitalisering och användning av Castor. Vi vill fånga upp: hur vi använder Castor, smarta lösningar, rutin- och processbeskrivningar samt andra verktyg som ni kopplar till Castor. Det kan vara högt eller lågt, stort som smått. Era goda exempel delas med övriga castoranvändare och kan delas t ex genom förinspelade
filmsnuttar, powerpoint, eller pdf:er.

 

Om ni vill bidra till användarträffen genom goda exempel – anmäl ert intresse till styrelsen! Maila till  benjamin.bergkvist@upplands-bro.se eller daniel.lindgren@huddinge.se senast den 2 oktober.
 

Preliminärt datum för årsmöte är 6 november.

Styrelsen återkommer med inbjudan.
 

 

Benjamin Bergkvist
Vice ordförande

Daniel Lindgren
Sekreterare

ÅRSMÖTE
2020
PREL DATUM 6/11

Anmäl ditt deltagande till årsstämman

Välkommen på årsstämma

Varje höst anordnas en årsstämma med workshops där man kan diskutera ”sin del” av programmet med kollegor från andra kommuner. Det handlar både om att ta tillfället i akt och lära från varandra och samtidigt prata om behov och tillsammans hitta möjligheter att utveckla programmet. På årsstämman brukar vi också ha föreläsningar och utrymme för oss på Prosona att berätta vad som är på gång inom företaget och med Castor.

 

De förbättringsförslag som kommer fram samlas ihop av styrelsen som sedan diskuterar dessa med Prosona för att få fram en prioritering. Styrelsen är också bollplank för Prosona så att nya funktioner stämmer med användarnas verklighet.

 

Utöver årsmötet har föreningen också arrangerat utbildningar när det funnits efterfrågan.

Användarföreningens styrelse 2020 består av:

ORDFÖRANDE

Nina Edenvik – Åre kommun

VICE ORDF.

Benjamin BergkvistUpplands-Bro kommun

SEKRETERARE

Daniel Lindgren Huddinge kommun

LEDAMÖTER

Susanne Johansson – Skövde kommun

Therese JohanssonUddevalla kommun

Amra Muminhodzic – Ale kommun

Anna Ekblom – Gislaved kommun

ERSÄTTARE

Pirjo Körsén Sollentuna kommun

Kristoffer Brorsson – Eskilstuna kommun

REVISOR

Bengt Johansson – Skövde kommun (revisor)

Inger Carlsson – Skövde kommun (ersättare)

VALBEREDNING

Staffan Stafström – Huddinge kommun

Mikael Sköld Prosonagruppen AB

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet.

Adress Rosenforsvägen 1, Skogstorp   

Tel 016-15 04 30   

E-post info@prosona.se   

  • Facebook
  • Instagram