Användarföreningen

Användarföreningen finns för att ge våra Castorkunder ett gemensamt forum där de kan utbyta erfarenheter och diskutera utveckling av programmet.

Välkommen på årsstämma

Varje höst anordnas en årsstämma med workshops där man kan diskutera ”sin del” av programmet med kollegor från andra kommuner. Det handlar både om att ta tillfället i akt och lära från varandra och samtidigt prata om behov och tillsammans hitta möjligheter att utveckla programmet. På årsstämman brukar vi också ha föreläsningar och utrymme för oss på Prosona att berätta vad som är på gång inom företaget och med Castor.

 

De förbättringsförslag som kommer fram samlas ihop av styrelsen som sedan diskuterar dessa med Prosona för att få fram en prioritering. Styrelsen är också bollplank för Prosona så att nya funktioner stämmer med användarnas verklighet.

 

Utöver årsmötet har föreningen också arrangerat utbildningar när det funnits efterfrågan.

ÅRSMÖTE
2020
GÖTEBORG

Anmäl ditt deltagande till årsstämman

Användarföreningens styrelse 2020 består av:

ORDFÖRANDE

Nina Edenvik – Åre kommun

VICE ORDF.

Benjamin BergkvistUpplands-Bro kommun

SEKRETERARE

Daniel Lindgren Huddinge kommun

LEDAMÖTER

Susanne Johansson – Skövde kommun

Therese JohanssonUddevalla kommun

Amra Muminhodzic – Ale kommun

Anna Ekblom – Gislaved kommun

ERSÄTTARE

Pirjo Körsén Sollentuna kommun

Kristoffer Brorsson – Eskilstuna kommun

REVISOR

Bengt Johansson – Skövde kommun (revisor)

Inger Carlsson – Skövde kommun (ersättare)

VALBEREDNING

Staffan Stafström – Huddinge kommun

Mikael Sköld Prosonagruppen AB

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet.

Adress Rosenforsvägen 1, Skogstorp   

Tel 016-15 04 30   

E-post info@prosona.se   

  • Facebook
  • Instagram