Föreningsmöte

Nästa årsmöte:
Planeringen är i full gång för användarträff med årsmöte 2017 som kommer att genomföras i Stockholm, Westmanska Palatset, Holländergatan 17 den 26-27 Oktober. Inbjudan och kallelse till årsstämma kommer att skickas ut av styrelsen inom kort.


westmanska.se


Vi ses på föreningsträffen.
Hälsningar
Prosona Gruppen AB


Castor användarförening

Användarföreningen finns för att Castorkunderna skall ha ett gemensamt forum för erfarenhetsutbyte och diskussioner om utveckling av programmet. På hösten anordnas en årsstämma med workshops där man kan diskutera ”sin del” av programmet med kollegor från andra kommuner. Det handlar både om att lära från varandra och att gemensamt identifiera problem och utvecklingsbehov i programmet. På årsmötet brukar vi också ha föreläsningar och utrymme för Prosona att berätta vad som är på gång inom företaget och med Castor.

De förbättringsförslag som kommer fram samlas ihop av styrelsen som sedan diskuterar dessa med Prosona för att få fram en prioritering. Styrelsen är också bollplank för Prosona så att nya funktioner stämmer med användarnas verklighet.

Utöver årsmötet har föreningen också arrangerat utbildningar när det funnits efterfrågan

Hemsidan är tänkt att vara den viktigaste vägen för kontakt mellan medlemmarna och mellan medlemmar och styrelse.


Användarföreningen


Forum

Klicka på knappen nedan för att logga in på Användarföreningens forum.


Forum

Information