”Med konceptet e-kommun erbjuder vi högeffektiv medborgarservice åt svenska kommuner dygnet runt”


"Castor" är förmodligen Sveriges mest kompletta systemlösning för kommunal ärendehantering.

Vi tillhandahåller utbildning, support och konsulttjänster för en effektiv kommunal verksamhet. Allt vårt arbete bygger på ett nära samarbete med kunder och partners. Våra systemlösningar har högsta tekniska nivå och är öppna för att kopplas samman med andra system. Med årtionden av verksamhetskunskap vet vi att användarvänlighet bygger på enkelhet vilket indirekt ger verksamhetsnytta. Det är alltid nyttan av något som skapar konkurrensfördelar, tidsbesparingar, effektiva medarbetare och inte minst nöjda medborgare.
blå_100x75Ärende och dokumenthanteringCastor är ett komplett ärende- och dokumenthanteringssystem för kommunal verksamhet. Det är moduluppbyggt och konfigurerbart för att kunna passa olika behov. Med Castor säkerställer ni ordning och reda, och att ärenden handläggs inom avsedd tid.

Orange_100x75NämndhanteringÄrende bereds, kopplas till nämndsdatum. Beslutsunderlag och Kallelse sammanställs automatiskt och presenteras direkt för politikerna i kommunportal och surfplatta. Castor skapar per automatik protokollet. Beslutsutdragen skrivs med automatik tillbaka till ärende.


VerksamhetsmodulerCastor är moduluppbyggt och dynamiskt för att anpassas till olika verksamheter. Castor uppfyller behovet av att kunna hantera många typer av ärenden, allt från komplexa fastighetsrelaterade objekt till enklare ärenden.
Grön_100x75E-tjänster


För kommuner där målet är att komma igång med e-tjänster och skapa en modern mötesplats för medborgarna där all kommunikation med kommun och statliga myndigheter sker inom ramen för en digital myndighet, så har vi ett färdigt paket.